บอร์ด ความรัก,อยากมีชีวิตคู่หรือชีวิตครู่ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละคร"ชีวิตคู่" อยู่อย่างไร ให้ไปรอดอยู่ตลอด หรือจอดสนิท "ชีวิตครู่"ในบรรดา ปัญหา ที่นำผู้ป่วยมาพบจิตแพทย์ ด้วย ภาวะต่างๆ ทางจิตเวช สาเหตุอันดับต้นๆ คือ ปัญหาในครอบครัว ปัญหาระหว่าง คู่ครอง คู่สามีภรรยา ที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกัน ทั้งที่บางคู่ คบหา ดูใจกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วก็ตามทำไมถึงเป็นเช่นนั้น..การที่ แต่ละคน จะเลือกคู่ ปัจจุบัน มิใช่ เกิดจากการคลุมถุงชน เหมือนในอดีตแล้ว แต่เลือกเท่าไร เลือกดีอย่างไร ( ในคนที่มีโอกาส เลือก ) ก็หาเป็นหลักประกันได้ว่า ชีวิตสมรสของ แต่ละคู่ จะพาไปสู่ความสุข ประสพความสำเร็จ ดังที่ต้องการไม่คนเรามีความรักและเลือกคู่ครอง กันอย่างไร..1. รักครั้งแรก หรือ puppy love เป็นความรักแบบเด็กๆ ที่อาจไม่มีเหตุผล และมักไม่ยั่งยืน ด้วยความเป็นเด็ก ยังไม่เข้าใจความรักเพียงพอ จึง ไม่สามารทำให้ อยู่กันได้ ตลอดรอดฝั่ง2. รักแรกพบ เจอ ปุ๊บรักปั๊บ เกิดกับ คนที่ แสวงหาอะไรบางอย่างมาตลอดชีวิต แต่หาไม่เจอ เมื่อเจอ จึงเหมือนว่า เป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิต ที่ขาดหายไป นั่นเองมักพบกับ คนที่โตมากับความประทับใจ ในบางสิ่งบางอย่าง ในวัยเด็ก ..หากว่าความรู้สึก นี้ เป็นอยูฝั่งเดียว อยู่กันไม่นาน คู่ ก็จะพบว่า ถูกเลือกเพราะเป็นสิ่งที่อีกคนแสวงหา จึงอาจมีความรู้สึกตัวเองเป็น สิ่งของที่สูญหายไปของอีกคน นานไป ก็อาจรู้สึกว่า ตัวเอง ไม่ได้ถูกรัก เพราะความดีในตัวเอง ความรักก็จืดจางลงเมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน3. เลือก คนที่ นิสัยเหมือนกัน ชอบอะไรเหมือนๆกัน ..มักจะพบใน คนที่ชอบ ตั้งคำถามกับตัวเอง ..ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร และ พยายามแสวงหา สิ่ง ที่เป็นคำตอบเมื่อพบคำตอบ วิถีชีวิตจึงอาจดูแปลกแยกจากสังคม เมื่อ พบกันจึง ถูกคอ พูดกันรู้เรื่อง พูดภาษาเดียวกันปัญหาของคนกลุ่มนี้ คือ ..อยู่ด้วยกัน ตลอดเวลาทำสิ่งเดียวกันตลอดเวลา นานไป ความเหมือนกัน แบบนี้ ..อาจทำให้ ชีวิต ไม่มี สิ่งแปลกใหม่ ให้ค้นหาอีกต่อไป4. เลือกเพราะความต่าง เพื่อเติมเต็ม ในสิ่งที่ขาดเช่น คนเงียบขรึม ชอบคนคุยสนุก ทำอาหารไม่เป็น ชอบคู่ ที่ชอบทำอาหารเก่ง เป็นคนอ่อนแอ ชอบคนที่แข็งแกร่ง ที่คอยปกป้อง คุ้มครองตัวเองได้ปัญหา คือ หากความต่างมีมาก นานไปความเข้าใจซึ่งกันและกัน จะลดน้อยลง จนลงเอย ด้วยคำว่า "เราเลิกกันเถอะ เพราะคุณดีเกินไป".ปัญหาของชีวิตคู่ คืออะไร..1. เรามักพบตัวตนที่แท้จริง ของคู่ของตัวเองเมื่อ อยู่ด้วยกันไปสักพัก2. เรามักมีความคิด ที่อยากเปลี่ยนแปลงคู่ของตนเองให้มาคิด/ทำแบบเดียวกันกับตัวเอง อยู่เสมอ3. ตั้งความหวังกันและกันมากไป4. เข้ากับ ญาติพี่น้อง พ่อแม่ของคู่ตัวเองไม่ได้5. ความเป็นอยู่และฐานะทางสังคมต่างกันมากเกินไป มีความเชื่อในรักแท้ ชนะทุกสิ่ง จากละคร/นวนิยาย มากไป ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ยาก6. ค่านิยม ความรัก ของชายหญิง ต่างกัน หญิง ส่วนใหญ่ มักมีรักแท้ คนเดียว ฝ่ายชาย มักมีนิยามรักแท้ เกิดขึ้นได้หลายครั้ง อาจมีบางรายมีการสลับกันของค่านิยมนี้ ก็พบได้มากขึ้นในยุคปัจจุบัน7. เมื่ออยู่ด้วยกันนานๆ..ส่วนหนึ่ง ความรักของคู่รัก จะ จางลง กลายเป็น ความรัก แบบเพื่อน ซึ่งหาก ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังคงนิยาม ความรักแบบโรแมนติค ตลอดไป อาจผิดหวังได้ เมื่อคู่ของตัวเองเปลี่ยนไปควรเลือกคู่ อย่างไร..เลือกอย่างไรแบบใดก็ได้ แต่ ต้องรู้จัก คู่ของเราให้มากที่สุด ในทุกด้านของชีวิต ทั้งแง่บวกแง่ลบ รู้จักครอบครัว กันและกันให้ลึกซึ้งถ้าเลือกคนที่ต่างกันมาก ..ชั่งใจให้ดีว่าเราพร้อมรับความต่างนั้นจริงๆหรือไม่ อย่าคิดว่า เราจะสามารถเปลี่ยนแปลง กันและกันได้ เมื่อแต่งงานกันไป อย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบกับละคร นวนิยายให้มากนักเมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว..1. เมื่อถึงจุดหนึ่ง เมื่อความต่างเริ่มมีปัญหา ควรเป็นตัวของตัวเองและยอมรับสิ่งที่เขาหรือเธอเป็น ต้องยอมรับในความแตกต่างนั้น เลิกคาดหวังเรียกร้องให้อีกฝ่ายมาทำแบบที่ตัวเองคิดควรปรับตัวให้พบกันครึ่งทาง รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว การพยายามทำเช่นนี้ ..จะช่วยสร้างสมดุลย์ของความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ระหว่างคน 2 คนไว้ได้2. ถ้า เลือกที่ความเหมือน ..อย่าให้วงจร ชีวิตมาทับกันมากนัก จนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้จะบั่นทอน ความเหมือนให้กลายเป็นความเบื่อหน่าย3. ชีวิตคู่ ช่วงต้น ..ร่วมมือร่วมใจ กันสร้างครอบครัว ช่วยกันเลี้ยงลูก อย่าเกี่ยงงานกัน มีอะไร ไม่ถนัดจะทำ ต้องเรียนรู้ ที่จะทำ ทำได้ไม่ดี ดีกว่าไม่ทำ4. ควรมีช่วงเวลา ที่ให้ โอกาส แต่ละคน ..ได้มีชีวิตอิสระ ได้ทำในสิ่งที่ชอบบ้าง อย่าตัดขาดจากเพื่อนเก่าๆ ด้วยเหตุผลของการมีครอบครัว ความมีอิสระนี้ จะช่วยให้ ชีวิตไม่เคร่งเครียดมากนัก5. ถ้าแยกกันอยู่ ควรหาโอกาสที่จะอยู่ด้วยกัน สองคนบ้าง เพื่อ หล่อเลี้ยง ต้นรัก ที่ช่วยกันปลูกเอาไว้6. ถ้ามีโอกาส ที่จะ ใช้ชีวิตคนเดียว ..ด้วย คู่ของตน ต้องไปดูแลพ่อแม่บ้าง จงใช้โอกาสนี้ เรียนรู้ ภารกิจของอีกคน ที่ตัวเองไม่ได้ทำ ว่า มีความยากลำบากเพียงใด เพื่อจะได้เข้าใจ และเห็นใจกันมากขึ้นและ การแยกกัน บ้างจะทำให้ ระลึกถึงความดีของกันและกัน อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ มีเฉพาะเมื่อตายจากกันเท่านั้น7. หากทะเลาะกัน คนหนึ่ง ร้อน อีกฝ่ายต้องเย็น หากทำไม่ได้ ให้ แยกจากกัน จนอารมณ์สงบ แล้วค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผล บนความเข้าใจกัน อีกครั้ง อย่าทิ้งความไม่เข้าใจกันให้ข้ามวันข้ามเดือนไป จะช้าเกินไป ที่จะเข้าใจกัน ได้อีกครั้ง8. คนผิด ต้องขอโทษ เมื่อขอโทษ แล้ว ก็ควรที่จะให้อภัยกัน หากสิ่งที่ผิดใจนั้นมิได้ร้ายแรงเกินไป หรือผิดซ้ำผิดซ้อน9. การสื่อสาร กัน ควรเป็นการสื่อสารที่ ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม ชอบ ไม่ชอบอะไร บอกให้ชัดเจน ไม่ควรเล่นเกมทายใจกัน เพื่อลองดู ว่า อีกคนจะเข้าใจความคิดของตัวเองหรือไม่เช่น ถามว่า "คุณอยากทานอะไร " "แล้วแต่เธอสิ อะไรก็ได้ " พอซื้อมา "ไม่รู้หรือไง ว่าไม่ชอบ ซื้อมาทำไม" คนที่เล่นทายใจกันแบบนี้ มักลงเอยด้วย การ หย่าร้าง มีปัญหาเรื้อรัง เพราะ ปากกับใจ ไม่ตรงกัน เข้าใจยากครับ10. ถนอมน้ำใจ กันและกัน วาจา อารมณ์ ที่แสดงต่อกัน ของคู่ครอง มักใส่กันไม่ยั้ง เมื่อเก็บกด ไม่ชอบอะไรคับข้องใจกับ ผู้อื่น มักมาลงกับคนที่บ้าน ด้วยเป็น คนที่เรามักจะคิดว่า เป็นคนที่เราสามารถแสดงออกได้ทุกเรื่อง เข้าตำราว่า เอื้อเฟื้อคนไกล ระอาคนใกล้ แบบนี้ จะอยู่กันได้ไม่นาน11. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ..เรื่องในบ้าน.. ฝ่ายชายควรให้เกียรติผ่ายหญิง ในฐานะแม่บ้าน ส่วนเรื่องนอกบ้าน.. ก็ควรให้เกียรติฝ่ายชายในฐานะพ่อบ้านเช่นกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ควรล้อเล่นหรือหัวเราะเยาะปมด้อยของอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะอีกฝ่ายอาจไม่คิดว่าเป็นเรื่องตลก ทุกครั้ง12. แสดงความรักของคุณให้อีกฝ่ายรู้อย่างสม่ำเสมอ คู่สมรสมักลืมหรือไม่เห็นความสำคัญของการแสดงความรัก หรือแม้เอ่ยคำว่ารักให้กันและกัน อย่าลืมว่าของเก่าเก็บเรายังต้องรู้จักเอาออกมาขัดมาล้างเพื่อให้ดูเหมือนใหม่ ความรักก็เช่นกัน13. หลีกเลี่ยงการให้คำมั่นสัญญาที่ทำไม่ได้ จะทำให้ผู้พูดกลายเป็นคนไม่รักษาคำพูด อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความคาดหวัง14. ควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาด เรื่องที่อับอาย รู้จักให้อภัย ทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นในวันต่อไปข้อสรุปเรื่องนี้มีผู้กล่าวไว้ว่า.."ในการใช้ชีวิตคู่ อย่าได้ฝืนตัวเองเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในชีวิตของอีกคน เพราะหากเขา/เธอ เห็นคุณค่าของของตัวคุณ เขา/เธอ ย่อมสร้างพื้นที่นั้นขึ้นมาเพื่อคุณเอง"...