บอร์ด ความรัก,อย่าไปด่วนสรุปคนอื่นด้วยมุมมองความคิดของเราเอง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ยางแบนจูงอ ย่ า ด่วนสรุปคนอื่น ด้วยมุมมองความคิดของเราเอง บทความนี้สอนใจดีมากก่อนที่จะปาโคลนใส่ผู้อื่น มือคนปาจะเปื้อนโคลนก่อนคนอื่นต่อให้คนทั้ง โ ล กไม่เชื่อคำพูดของคุณตัวคุณเองก็ อ ย่ า ตอกย้ำความคิดของคนทั้งโ ล กด้วยการไม่เชื่อมั่นในตัวเอง หรือ ยอบรับความคิดคนอื่นฟ้าสูงเพียงใดนั่นเรื่องของฟ้าเสริมบันไดให้สูงขึ้นได้เท่าไหร่ก็ใกล้ฟ้าเข้าไปมากเท่านั้นอ ย า ก ได้สิ่งใดต้องไขว่คว้า อ ย่ า มัวแต่หาข้ออ้างเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือ ความลำบากเพียง ชั่ ว คราวหากไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง คือ ความลำบากทั้งชีวิตในขณะที่คุณยื่น ด อ ก ไม้ให้คนอื่นคนที่ได้กลิ่นหอมของ ด อ กไม้เป็นคนแรกคือตัวคุณเองก่อนที่คุณจะปาโคลนใส่ผู้อื่น มือของคุณเองที่เปื้อนโคลนก่อนคนอื่นอ ย่ า ตัดสินคนอื่นในจุดที่ตัวเองยืนเพราะ นั่นเป็นการไม่ ยุ ติธรรมต่อคนอื่นและ อ ย่ า ตัดกำลังใจตนเองด้วยคำพูดของคนรอบข้างเพราะ นั่นไม่เรียกว่า วิ ธี การของคนฉลาดคำโบราณกล่าวไว้น่าคิดว่า…สิ่งที่ตนไม่ชอบ อ ย่ า ผลักใสไปให้ผู้อื่นที่เราเป็นอยู่ใน ทุ ก วันนี้ เกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นไม่มีใครยัดเยียดความโ ช ค ร้ า ยหรือความ โ ช ค ดีให้ใครได้หากเขาผู้นั้นไม่ลงมือกระทำด้วยตัวเองอ ย่ า พลาดเพราะขาดสติ เรื่องหยุมหยิมไม่เก็บมาใส่ใจเรื่องร้อนร้ า ยใช้สติและปัญญา ย า มโกรธเกรี้ยวเก็บวาจาย ามอ่อนล้า อ ย่ า ตัดสินเรื่องใดใด เพราะจะผิ ด พ ล า ดได้ง่ายเรื่องหยุมหยิมถ้าเก็บมาใส่ใจ จะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตส่วนเรื่องร้ อน ร้ า ย เรามักใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินเท่ากับสาดน้ำมันใส่ไฟ ย า ม โกรธ สติจะไม่อยู่กับตัวคนส่วนมากจะ พ ย า ย า ม หาคำที่คิดว่าเ จ็ บ แ ส บ ที่สุดสาดใส่ฝ่ายตรงข้ามพอเรื่องจบก็มองหน้ากันไม่ ติ ด กลายเป็นสร้างศั ตรูไปโดยไม่รู้ตัวนั่นอาจเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิต ก็เป็นได้